बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०

बैङ्किङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावबारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रकृयालाई अक्ष पारदर्शी तथा सरलीकृत गर्ने उद्देश्यले बनेको विधेयक

यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०८०-०६-१६मा दर्ता भएको छ ।

दर्ता भएको विधेयक

पिडिएफ डाउनलोड

प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा मेरो टिप्पणी

छलफल

सरोकारवालाबाट सुझाव लिने फारम

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

गुगल शिट लिङ्क

छलफलका लागि स्विकृत संशोधनहरू