भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६

भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा समायानुकूल परिमार्जन गर्न परेकोले यो संशोधन विधेयक पेश भएको छ ।

यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा २०८०-०१-१२मा टेबुल भएको छ ।

दर्ता भएको विधेयक

पिडिएफ डाउनलोड

राष्ट्रिय सभा समितिको प्रतिवेदन

उपलब्ध हुदै

मूल ऐन

प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा मेरो टिप्पणी

छलफल

सरोकारवालाबाट सुझाव लिने फारम

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरू र त्यसमा हाम्रो प्रतिकृया

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

पिडिएफ डाउनलोड

छलफलका लागि स्विकृत संशोधनहरू

पिडिएफ डाउनलोड