Nepal University Act, 2079

अन्तरविधात्कम अवधारणा (लिवरल आर्ट) सँग सम्बन्धित विधामा गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयबाट अध्यापन गराउने उद्देश्यले नेपाल विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको विधेयक

यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा २०८०-०३-३१मा दर्ता भएको छ ।

दर्ता भएको विधेयक

PDF download

राष्ट्रिय सभा समितिको प्रतिवेदन

उपलब्ध हुदै

छलफल

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

PDF download

छलफलका लागि स्विकृत संशोधनहरू