संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०

प्रतिनिधि सभा तथा राष्द्रिय सभाको संयु्क्त बैठक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि बस्ने संसदिय सुनुवाई समेतलाई निर्देशित गर्ने नियमावली

यो नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट २०८०-०२-०१ मा पेश गरिएको थियो ।

पेश भएको नियमावली

यस अघिल्लो संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५

प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा मेरो टिप्पणी

छलफल

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

सर्वसाधारणबाट यस नियमावलीमा सुझावहरू प्राप्त भएन ।

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

PDF download